BARTOSZ NYCZEK

KANCELARIA

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Nyczka  świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców od ponad dwudziestu lat.

Wspieramy prawnie spółki akcyjne,  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki cywilne i przedsiębiorców indywidualnych oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą.

Nasze doświadczenie obejmuje pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców wielu branż. Kancelaria w szczególności obsługuje podmioty realizujące szeroko zakrojone projekty inwestycyjne o charakterze komercyjnym, renomowane agencje reklamowe, podmioty z branży hotelarskiej i szereg innych. Wymaga to specjalizacji w zakresie prawa gospodarczego, w tym regulacji dotyczących spółek prawa handlowego, prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących własności intelektualnej. Choć nasze działania zmierzają do polubownego rozwiązywania sporów, udzielamy przedsiębiorcom wszelkiego wsparcia w postępowaniach przed sądami powszechnymi  oraz sądami administracyjnymi.

Świadczymy również pomoc prawną osobom fizycznym, szczególnie w zakresie prawa cywilnego (w tym spadkowego) oraz reprezentacji przed sądami.  

Radca prawny Bartosz Nyczek posiada wieloletnie doświadczenie  oraz sprawny Zespół i Współpracowników, co pozwala działać rzetelnie w celu ochrony interesów prawnych Klientów.

Więcej o naszej ofercie przeczytacie Państwo tutaj: http://www.nyczek.pl/oferta

 

Kontakt