Diligentia comparat divitias - Cyceron

A A A

Oferta

Kancelaria działa w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i świadczy usługi związane z obsługą transakcji kapitałowych, przekształceń formy prawnej podmiotów i innych zmian strukturalnych. Ponadto Kancelaria oferuje pełen zestaw usług stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych, obsługę organów spółek kapitałowych (zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, rad nadzorczych, zarządów), porady i konsultacje prawne. Z uwagi na posiadane doświadczenie Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa reklamy i mediów.


Istotnym elementem pomocy prawnej jest również występowanie w imieniu użytkowników wieczystych w postępowaniach związanych z aktualizacją opłaty rocznej w postępowaniu przed SKO oraz przed sądami.

 

Jako oczywisty element oferty Kancelarii wymienić ponadto można windykację należności realizowaną przez działania przedsądowe, postępowanie sądowe i egzekucyjne. Kancelaria służy również pomocą w negocjowaniu umów lub ugód z kontrahentami, samodzielnie lub przy udziale Klienta. Istotnym elementem działalności Kancelarii jest badanie akt rejestrowych przedsiębiorców i sporządzanie raportów z badania na zlecenie Klientów – w tym podmiotów zagranicznych planujących współpracę z przedsiębiorcami polskimi, względnie zmuszonymi do wystąpienia przeciwko polskim przedsiębiorcom na drogę postępowania sądowego. Poza badaniem akt rejestrowych Kancelaria świadczy usługi audytu prawnego przedsiębiorców.


Proces świadczenia pomocy prawnej dla przedsiębiorców przez Kancelarię często już rozpoczyna się od doradztwa w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej, przygotowania projektów dokumentów założycielskich oraz doprowadzenia do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest następnie kontynuowany bądź w formie stałej współpracy bądź ad hoc. Współpraca z Klientem odbywa się w toku spotkań w Kancelarii lub poza jej siedzibą, konsultacji telefonicznych i w drodze poczty elektronicznej, dyżurów w siedzibie Klienta, obejmuje ponadto udział w negocjacjach w siedzibie Klienta, jego kontrahenta lub innym uzgodnionym miejscu.

Optymalizacji przeprowadzanych transakcji przez Klienta, służą odbywane w razie konieczności konsultacje z doradcą podatkowym oraz specjalistami z różnych dziedzin prawa. Kancelaria współpracuje również z notariuszami posiadającymi praktyczne doświadczenie m.in. w zakresie prawa handlowego. Brak skomplikowanej struktury umożliwia Kancelarii świadcznie usług na najwyższym poziomie profesjonalnym przy niewygórowanym wynagrodzeniu. W zależności od rodzaju sprawy, w celu minimalizacji obciążenia finansowego Klienta, dobierane są najkorzystniejsze w danej sytuacji sposoby wynagradzania, w tym: wynagrodzenie ryczałtowe, według stawki godzinowej i ewentualnie wynagrodzenie dodatkowe za sukces. Również przy świadczeniu usług stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców stosowany jest system ryczałtowy, godzinowy lub formy mieszane (np. system ryczałtowy z określeniem limitu godzin). Przy ustalaniu zasad wynagradzania Kancelarii brane są pod uwagę sugestie Klienta.

 

Zakres pomocy prawnej dla osób fizycznych dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prawem cywilnym, w tym z jednej strony windykację należności, a z drugiej reprezentację wobec wierzycieli oraz negocjowanie warunków spłat, co dotyczy również zadłużeń związanych z korzystaniem z lokali mieszkalnych.

 

Współpracujemy na stałe z doradcą podatkowym i notariuszem.


W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Najłatwiej nas wyszukać wpisując do wszukiwarki:
- kancelaria prawna Kraków
- radca prawny kraków
- radcy prawni kraków