Zespół

Zespół kancelarii prawnej

Bartosz Nyczek – radca prawny

tel. +48 606 945 867

e-mail: kancelaria@nyczek.pl

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny od  2000 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, szczególnie prawie korporacyjnym, prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym. Skoncentrowany na obsłudze przedsiębiorców, od wszelkich form spółek prawa handlowego, aż po przedsiębiorców indywidualnych. Udziela pomocy prawnej i wspiera w merytorycznych działaniach spółki celowe, w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Doświadczony procesualista – występuje od lat w szerokiej palecie spraw cywilnych oraz przed sądami administracyjnymi. Za kluczowe w pracy prawnika, a szczególnie profesjonalnego pełnomocnika, uznaje obok kompetencji merytorycznych – dokładność, dyskrecję, wzajemne zaufanie i budowanie relacji z Klientem. Takie podejście do obowiązków zawodowych skutkuje wieloletnią i trwałą współpracą z wieloma podmiotami i osobami, sięgającą nawet przeszło dwudziestu lat. Języki obce:  angielski – biegle, rosyjski.

————————————————————————————————————

Sandra Jędrzejowska – prawnik

tel. +48 799 467 868

e-mail: s.jedrzejowska@nyczek.pl

Aplikantka radcowska II roku pod patronatem radcy prawnego Bartosza Nyczka. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja – prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe. Języki obce: angielski.

————————————————————————————————————

Michał Dusza – asystent radcy prawnego

tel. +48 507 555 421

e-mail: m.dusza@nyczek.pl

Student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Języki obce: angielski, francuski.

————————————————————————————————————

WSPÓŁPRACOWNICY:

Jakub Skowronek  – radca prawny

tel. + 48 601 227 137

e-mail: j.skowronek@nyczek.pl

Radca prawny od 2019 roku.  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizacja – prawo własności intelektualnej i postępowanie cywilne. Języki obce: angielski – biegle, niemiecki, hiszpański.

————————————————————————————————————

Rafał Godlewski – radca prawny

tel. + 48 604 702 062

e-mail: r.godlewski@nyczek.pl

Radca prawny od 2018 roku. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Usługi prawne świadczy również w Tarnowie. Specjalizacja – postępowanie cywilne. Języki obce: angielski, niemiecki.

————————————————————————————————————

Kamila Pałasz – prawnik

tel. +48 608 368 727

e-mail: k.palasz@nyczek.pl

Aplikantka radcowska III roku pod patronatem radcy prawnego Bartosza Nyczka. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, doktorantka. Specjalizacja – prawo autorskie, postępowanie cywilne. Języki obce: angielski.

————————————————————————————————————

Radosław Sułkowski – prawnik

tel. +48 600 981 065

e-mail: r.sulkowski@nyczek.pl

Aplikant radcowski III roku pod patronatem radcy prawnego Bartosza Nyczka. Absolwent prawa  na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Specjalizacja – prawo nieruchomości. Języki obce: angielski.