Oferta

Oferujemy pakiet usług stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych, obsługę organów spółek kapitałowych, porady i konsultacje prawne. Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą transakcji kapitałowych, przekształceń formy prawnej podmiotów i innych zmian strukturalnych. Zajmujemy się  sprawami dotyczącymi prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa reklamy, zagadnieniami związanymi  z ochroną danych osobowych. Służymy również pomocą w negocjowaniu umów lub ugód z kontrahentami, samodzielnie lub przy udziale Klienta. Przeprowadzamy  specjalistyczne szkolenia personelu na życzenie Klienta. 

Od marca 2020 roku istotnym elementem działań Kancelarii jest wszechstronne wsparcie prawne przedsiębiorców w związku z pandemią COVID – 19 i jej skutkami dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Współpraca z Klientem odbywa się w toku spotkań w Kancelarii lub poza jej siedzibą, konsultacji telefonicznych i w drodze poczty elektronicznej, dyżurów w siedzibie Klienta. Optymalizacji przeprowadzanych transakcji przez Klienta służą odbywane w razie konieczności konsultacje z doradcą podatkowym oraz specjalistami z różnych dziedzin prawa. Kancelaria współpracuje również od szeregu lat z notariuszami. Proces świadczenia pomocy prawnej dla przedsiębiorców rozpoczyna się często od doradztwa w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej, przygotowania projektów dokumentów założycielskich oraz doprowadzenia do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobne usługi oferujemy działającym na rynku firmom, których rozwój skłania do przekształcenia w bardziej rozbudowane formy.

W zależności od rodzaju sprawy, w celu minimalizacji obciążenia finansowego Klienta, dobierane są najkorzystniejsze w danej sytuacji sposoby wynagradzania, w tym: wynagrodzenie ryczałtowe, według stawki czasowej i ewentualnie wynagrodzenie dodatkowe za sukces. Przy świadczeniu usług stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców stosowane mogą też być formy mieszane np. system ryczałtowy z określeniem limitu czasu. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Kancelarii brane są pod uwagę sugestie Klienta.

Zakres pomocy prawnej dla osób fizycznych dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prawem cywilnym, w tym spraw spadkowych.

Pomimo wieloletniego doświadczenia procesowego i determinacji w ochronie interesów prawnych naszych Klientów przed sądami, widzimy wiele korzyści  w rozwiązaniach polubownych. W przypadku odpowiedniej ku temu sytuacji i decyzji Klienta, oferując wiedzę i doświadczenie w negocjacjach, doprowadzamy do wypracowania rozsądnych kompromisów pozwalających zakończyć sytuacje sporne.