Oferta

Usługi pomocy prawnej dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje usługi pomocy prawnej dla przedsiębiorców. Są to  przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych, obsługę organów spółek kapitałowych, porady i konsultacje prawne.

Kancelaria świadczy usługi związane z obsługą transakcji kapitałowych, przekształceń formy prawnej podmiotów i innych zmian strukturalnych. Zajmujemy się  sprawami dotyczącymi prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa reklamy, zagadnieniami związanymi  z ochroną danych osobowych. Służymy również pomocą w negocjowaniu umów lub ugód z kontrahentami, samodzielnie lub przy udziale Klienta.

Współpraca z klientem 

W razie potrzeby przeprowadzamy  specjalistyczne szkolenia personelu na życzenie Klienta. 

Od marca 2020 roku istotnym elementem działań Kancelarii jest wszechstronne wsparcie prawne przedsiębiorców w związku z pandemią COVID – 19 i jej skutkami dla prowadzonej działalności gospodarczej. 

Współpraca z Klientem odbywa się w toku spotkań w Kancelarii lub poza jej siedzibą, konsultacji telefonicznych i w drodze poczty elektronicznej, dyżurów w siedzibie Klienta. Optymalizacji przeprowadzanych transakcji przez Klienta służą odbywane w razie konieczności konsultacje z doradcą podatkowym oraz specjalistami z różnych dziedzin prawa. Dlatego nasza Kancelaria współpracuje od szeregu lat z notariuszami. Pakiet pomocy prawnej dla przedsiębiorców rozpoczyna się często od doradztwa w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej. Przygotowujemy również projekty dokumentów założycielskich oraz doprowadzamy do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobne usługi oferujemy działającym na rynku firmom, których rozwój skłania do przekształcenia w bardziej rozbudowane formy.

W zależności od rodzaju sprawy,  aby zminimalizować obciążenie finansowe Klienta, dobieramy najkorzystniejsze w danej sytuacji sposoby wynagradzania, w tym: wynagrodzenie ryczałtowe, według stawki czasowej i ewentualnie wynagrodzenie dodatkowe za sukces. Przy świadczeniu usług stałej pomocy prawnej dla przedsiębiorców stosujemy też być formy mieszane wynagrodzenia. Proponujemy tu system ryczałtowy z określeniem limitu czasu. Przy ustalaniu zasad wynagradzania Kancelarii bierzemy pod uwagę sugestie Klienta.

Pomoc prawna dla osób fizycznych

Usługi pomocy prawnej dla osób fizycznych dotyczy wszelkich zagadnień związanych z prawem cywilnym, w tym spraw spadkowych.

Pomimo wieloletniego doświadczenia procesowego i determinacji w ochronie interesów prawnych naszych Klientów przed sądami, widzimy wiele korzyści  w rozwiązaniach polubownych. Oferując wiedzę i doświadczenie w negocjacjach, doprowadzamy do wypracowania kompromisów pozwalających zakończyć sytuacje sporne.

Kontakt do naszej kancelarii: http://www.nyczek.pl/kontakt/

Kontakt