Zespół i współpracownicy

 

Bartosz Nyczek – radca prawny

tel. +48 606 945 867

e-mail: kancelaria@nyczek.pl

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny od  2000 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, szczególnie prawie korporacyjnym, prawie cywilnym i postępowaniu cywilnym, jak również w prawie autorskim. Skoncentrowany na obsłudze przedsiębiorców.  

Doświadczony procesualista – występuje od lat w szerokiej palecie spraw cywilnych oraz przed sądami administracyjnymi. Za kluczowe w pracy prawnika, a szczególnie profesjonalnego pełnomocnika, uznaje obok kompetencji merytorycznych – dokładność, dyskrecję, wzajemne zaufanie i budowanie relacji z Klientem. Takie podejście do obowiązków zawodowych skutkuje wieloletnią i trwałą współpracą z wieloma podmiotami i osobami, sięgającą nawet przeszło dwudziestu lat.

Języki obce:  angielski – zaawansowany.

 

Weronika Pawłowska – prawnik

tel. +48 502 909 870

e-mail: w.pawlowska@nyczek.pl

Aplikantka radcowska I roku pod patronatem radcy prawnego Bartosza Nyczka. Absolwentka Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Znajdowała się wśród osób nagrodzonych za najlepsze wyniki egzaminu wstępnego na aplikację prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizacja: prawo gospodarcze, prawo rodzinne.

języki obce: angielski – zaawansowany.

 

Anna Jakóbska – asystentka prawna

tel. +48 577 392 850

e-mail: a.jakobska@nyczek.pl

Studentka V roku prawa w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prelegentka na ogólnopolskich konferencjach naukowych, w szczególności dotyczących prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. 

Specjalizacja: prawo pracy, prawo nowych technologii.

języki obce: angielski – zaawansowany, francuski – zaawansowany.

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Kamila Pałasz – radca prawny

tel. +48 608 368 727

Ukończyła aplikację radcowską pod patronatem radcy prawnego Bartosza Nyczka i w czerwcu 2022 roku zdała egzamin radcowski. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, doktorantka. 

Specjalizacja – prawo autorskie, postępowanie cywilne.

Języki obce: angielski – zaawansowany.

 

 

Kontakt